Voorwaarden

 

Preambule

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") worden gesloten tussen GULET (BE0681727975, Boulevard du Triomphe 144, Brussel, België) (hierna de "Verkoper") en een niet-handels natuurlijke persoon (hierna de "Klant") die een aankoop wenst te doen op de website www.gulet-crystal.com (hierna de "Website" genoemd). De verkoper en de klant worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden uitsluitend hun relatie regelen. De verkoper behoudt zich het recht voor om af en toe de algemene voorwaarden te wijzigen. Ze zijn van toepassing zodra ze online verschijnen.

01 - Onderwerp

Deze algemene voorwaarden dienen om de verkoopvoorwaarden tussen de verkoper en de klant vast te stellen, van het plaatsen van een bestelling en naverkoop tot betaling en levering.

Deze Algemene Voorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle producten en / of diensten die te koop worden aangeboden op de Website.

Het plaatsen van een bestelling op de Website door de Klant impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn te allen tijde toegankelijk op de Website en prevaleren, indien aanwezig, boven elke andere versie en boven de eigen inkoop- of andere voorwaarden van de Klant.

02 - Producten

De producten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke op de Website verschijnen en die worden aangegeven als verkocht en verzonden door de Verkoper (hierna de "Producten"). De producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Als er echter fouten of weglatingen in deze presentatie voorkomen, kan de verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

03 - Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek blijven de verkochte, geleverde goederen het exclusieve eigendom van de verkoper totdat de facturen volledig zijn betaald. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, totdat alle facturen zijn gedekt, wordt elk risico van verlies en schade met betrekking tot de goederen in kwestie overgedragen aan de Klant bij het in bezit nemen ervan.

04 - Prijzen

Alle productprijzen worden weergegeven in euro en andere toepasselijke valuta exclusief alle belastingen. Ze zijn exclusief btw en eventuele kortingen op de datum van de bestelling.

Getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van zichtbare fouten. In het geval dat een onjuiste prijs wordt weergegeven die belachelijk laag is, ongeacht de reden (IT-fout, handmatige fout, technische fout, enz.), Zal de verkoop - zelfs indien bevestigd - worden geannuleerd, waarvan we u zo snel mogelijk zullen informeren. als mogelijk. U kunt dan, indien gewenst, het artikel / de artikelen tegen de gecorrigeerde prijs opnieuw bestellen.

Productprijzen zijn exclusief verzendkosten (voor vracht, verpakking en voorbereiding van het pakket), die gebaseerd zijn op lopende bedragen. De verzendkosten worden vermeld op het bestelformulier voordat de bestelling wordt bevestigd.

Als een of meer belastingen of heffingen, met name bijdragen aan het milieu, worden gecreëerd of kunnen worden gewijzigd - zij het naar boven of naar beneden - zal deze verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de producten die op de website worden getoond en in de verschillende verkoophulpmiddelen.

Een prijs kan echter niet meer worden gewijzigd nadat de bestelling van de klant is bevestigd.

05 - Bestellen

5.1 Voorafgaande identificatie van de klant

Om een bestelling te plaatsen, moet de klant zich identificeren met zijn / haar e-mailadres of klantnummer en wachtwoord. Voor de eerste bestelling moet de klant een account aanmaken volgens de procedure die op de website wordt aangegeven.

In geval van een verloren of vergeten wachtwoord, kan de klant zijn / haar inloggegevens opvragen door in te loggen op zijn / haar account en te klikken op "mijn wachtwoord vergeten". Zijn / haar wachtwoord zal dan worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van registratie.

5.2 Registratie en orderbevestiging

Nadat het winkelmandje is bevestigd (met behulp van de knop 'Bestelling bevestigen'), moet de klant deze Algemene voorwaarden accepteren, het verzendadres en de methode kiezen en ten slotte de betaalmethode bevestigen. Deze laatste stap zal de verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de klant formaliseren. Alle bestellingen impliceren aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die te koop zijn. Elk geschil in dit verband zal worden gemaakt in de context van een mogelijke discussie en van de hieronder vermelde garanties (artikel 8).

De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling, zodra deze is bevestigd, door een e-mail te sturen.

In sommige gevallen, met name in geval van wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de account van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In het geval dat een besteld product niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

De annulering en eventuele terugbetaling voor dit product worden gedaan (alleen producten die beschikbaar zijn op het moment van bestellen kunnen in rekening worden gebracht, in tegenstelling tot uitgestelde inkomsten), waarbij de rest van de bestelling definitief en intact blijft.

06 - Betalingsprocedures

Betaling kan worden gedaan door Bancontact, Pay pal, Sepa, Apple, Belfius, KBC, ING, Visa of MasterCard met 3D beveiligd systeem.

De klant moet voor alle aankopen in de bestelling betalen met de bankgegevens in de e-mail met de orderbevestiging.

De klant wordt alleen in rekening gebracht wanneer de beschikbare producten worden verzonden.

In het geval dat de Producten niet beschikbaar zijn of niet op voorraad zijn, worden deze kosten alleen in rekening gebracht voor het bedrag van de daadwerkelijk verzonden Producten.

07 - Levering

We leveren door DPD, UPS en Bpost. De levertijd voor de Belgische regio is maximaal 48 uur. Voor buurlanden max. 96 uur. Voor wereldwijde zendingen 7-10 dagen. Gulet behoudt zich het recht voor om niet te worden vervolgd in geval van levering zal worden uitgesteld door een bepaalde oorzaak van de rederij.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden behoudt Gulet zich het recht voor de levering te annuleren. U krijgt dan een terugbetaling.

Voor specifieke gebieden (eilanden, Franse overzeese departementen en gebieden) worden extra verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

08 - Herroepingsrecht en omwisseling

8.1. HERROEPINGSRECHT (ALLEEN VOOR LEVERINGEN BINNEN EUROPA)

Deze bepaling is alleen van toepassing op verkoop op afstand aan consumenten. Daarom is deze bepaling niet van toepassing op natuurlijke personen als onderdeel van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, of op rechtspersonen.

Alle producten die binnen Europa worden verzonden, kunnen worden terugbetaald, behalve de producten die wettelijk zijn uitgesloten en als zodanig zijn aangeduid, bijvoorbeeld producten die op verzoek van de klant zijn aangepast.

Producten moeten intact, compleet en in hun originele verpakking zijn.

De klant heeft het herroepingsrecht voor een periode van 15 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst of afhaling van de producten. De klant kan het product per post aan de verkoper retourneren. De verzendkosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant (behalve voor producten die defect zijn bij ontvangst, of fouten bij het verzenden van het product; bewijs hiervan ligt bij de verkoper).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is op de website.

De verkoper zal de klant terugbetalen voor de geretourneerde producten binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket of ontvangst van het retourbewijs - afhankelijk van de naleving van de bovengenoemde voorwaarden - evenals de elementaire "uitgaande" verzendkosten als de klant de volledige bestelling (leveringen met toevoegingen worden vergoed tot ten hoogste de basis verzendkosten).

De klant moet het product binnen 14 dagen retourneren.

Als de klant zijn volledige bestelling niet retourneert en een of meer van de bestelde producten bewaart, blijft het bedrag van de "uitgaande" verzendkosten voor rekening van de verkoper.

De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode als de geretourneerde bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen zijn hersteld of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat het product is verzonden.

8.2. RUILEN

De klant heeft ook een periode van 15 dagen om een uitwisseling aan te vragen. De klant hoeft dan geen verzendkosten te betalen voor de nieuwe ruilorder.

De klant kan het product door de rederij aan de verkoper retourneren. Om te herhalen, de retour verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

De reden voor de uitwisseling wordt alleen geaccepteerd in termen van slechte kwaliteit of anders dan het bestelde product. In geval van schade door transport geleverd door de rederij, is de klant verplicht om een bewijs te sturen naar een e-mail: [email protected] tot 6 uur na levering. Met een bewijs van fotografie wordt de klant bij volledige aankoop vergoed inclusief verzendkosten.

09 - Handtekening en bewijs

In elk geval vormen de online verstrekking van een bankkaartnummer en de definitieve bevestiging van de bestelling het bewijs van de volledige bestelling in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en worden de verschuldigde bedragen voor de bestelling verschuldigd en betaalbaar.

Deze bevestiging wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan de handtekening en de uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties die op de Website zijn uitgevoerd.

Records opgeslagen in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke beveiligingsvoorwaarden worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen.

Aankooporders en facturen moeten op een betrouwbare en langdurige manier worden bewaard om een waarheidsgetrouwe kopie te geven in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

10 - Verantwoordelijkheden

De verkoper verbindt zich ertoe de producten die op de website worden verkocht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de schending van zijn verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbare en onoverkomelijke daad van een derde, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtspraak.

Evenzo kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, inclusief een onderbreking van de service, externe inbraak of computervirussen.

Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen, na een online aankoop, wordt overgedragen aan de Klant wanneer deze (of een door hem aangewezen derde) de goederen fysiek in bezit neemt.

11 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website - zowel visueel als audio - evenals de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Evenzo zijn de handelsmerken, logo's en ontwerpen die op de Website verschijnen het exclusieve eigendom van Gulet. De openbaarmaking ervan mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als het verstrekken van een licentie of recht om een van de genoemde handelsmerken of onderscheidende elementen te gebruiken die worden beschermd door het auteursrecht. Ze kunnen daarom niet worden gebruikt, behoudens vervolging.

Als zodanig mag geen van de documenten van de website op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd.

Er wordt echter toestemming gegeven om een kopie van de documenten op een computer te downloaden voor persoonlijk gebruik van de klant en alleen voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de klant de daarin opgenomen informatie niet wijzigt en alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. Het wijzigen van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Gulet.

Klanten die hun eigen persoonlijke website hebben en die een directe link naar onze homepage op hun website willen plaatsen voor persoonlijk gebruik, moeten toestemming vragen aan het Gulet-bedrijf. In geen geval zal dit een impliciete samenwerkingsovereenkomst zijn.

Elke hyperlink naar onze website of het gebruik van framing of in-line linken is ten strengste verboden. In alle gevallen moet elke link op verzoek van Gulet worden verwijderd.

12 - Bescherming van persoonsgegevens

De website verzamelt persoonlijke gegevens over zijn gebruikers, met name in de hierna beschreven gevallen. De verzamelde gegevens zijn die verstrekt door de Gebruikers zelf wanneer zij deze diensten gebruiken, behalve het IP-adres, dat wordt vastgelegd:

contact: deze gegevens worden opgeslagen in de database en ingevoegd in een e-mail, die automatisch naar de verkoper wordt verzonden. Door het juiste vakje aan te vinken, accepteert de gebruiker dat Gulet zijn gegevens verzamelt en verwerkt.

aanmaken van een gebruikersaccount en bestellen: deze gegevens worden opgeslagen in een database. Het wordt uitsluitend gebruikt voor het direct verzenden van e-mails. Als het contact leidt tot een relatie met Gulet, worden deze gegevens opgeslagen voor klantenbeheer.

cookies: bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen bij het bezoeken van de website. Ze worden gebruikt om de browse-ervaring van de gebruiker en de efficiëntie van de website te verbeteren. De gebruiker kan het gebruik van cookies te allen tijde weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. Om volledige informatie over dit onderwerp te verkrijgen, moet de gebruiker naar het tabblad “Vertrouwelijkheid” van de website gaan.

De verzamelde informatie is als volgt: achternaam, voornaam, geslacht, taal, afleveradres, factuuradres, verdere postadresinformatie, telefoonnummer voor levering en / of facturering, e-mailadressen en IP-adressen.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving en vanaf 25 mei 2018 met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens heeft de Gebruiker het recht om zijn gegevens te raadplegen en te vragen om wijzigingen, gedeeltelijke of volledige verwijdering of overdracht van die gegevens. Ze hebben ook recht op gegevensportabiliteit. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het verwerken van zijn gegevens door een schriftelijk verzoek per post te sturen naar het volgende adres: Boulevard du Triomphe 144, Brussel, België of per e-mail [email protected]

Klachten in geval van niet-naleving van de voorschriften kunnen worden ingediend bij de Belgische Privacycommissie (die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens wordt genoemd) op het volgende e-mailadres: [email protected]

13 - Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheden

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken in geval van een geschil zijn de Belgische rechtbanken.

De website voldoet aan de Belgische wetgeving; de verkoper garandeert op geen enkele manier dat deze voldoet aan de lokale wetgeving die van toepassing is op de klant als hij / zij de website bezoekt vanuit andere landen dan België.

nl_NLNL
en_USEN de_DEDE fr_FRFR es_ESES it_ITIT ru_RURU jaJA nl_NLNL
preloader